นายกเมืองพัทยา เปิดเมืองมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะมี ขึ้นในช่วงต่างๆ ถึงปีใหม่

1

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา สมาคม ชมรม หมอนวด ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ร่วมในพิธีเปิด บริเวณชายหาดจอมเทียน

นายสนธยา คุณปลื้ม กล่าวเปิดเมือง เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศ ของนักท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งมาจากประเทศที่กําหนดไว้ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่แต่เมื่อเดิน ทางเข้าประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวทุกรายต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหา เชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทําการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งเบื้องต้นได้กําหนดรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 45 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลดีอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทําให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาซบเซามาเป็นเวลานาน

เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชากร รวมไปถึงแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในพื้นที่ ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยแล้ว ปัจจุบันสําหรับในพื้นที่เมืองพัทยามีการฉีดครบ 2 โดสไปแล้วกว่า 70 % ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งอย่าง เกาะล้าน ก็มีการฉีดวัคซีนครบโดส 100 % เต็มจึงมั่นใจว่าปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้เด็ก นักเรียนอีกกว่า 4,000 คนที่ได้เริ่มดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ แต่ทุกอย่างก็ยังจะต้องมีมาตรการ เข้มข้นในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจังแม้ว่าจะมีการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขณะนี้เมืองพัทยาได้เตรียมแผนงาน/โครงการและ งบประมาณในการจัด Event เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังเปิดเมืองไปจนถึงสิ้นปีต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่ สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ งานพัทยามิวสิค งานลอยกระทง งานเทศกาลพลุเมืองพัทยา งานเดินกินถิ่นนาเกลือ งานเทศกาลพัทยา และสุดท้ายกับงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าง งานพัทยา เคาท์ดาวน์ เป็นต้น ซึ่งจะดําเนินการตามรูปแบบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันหลังมีกระแสข่าวออกไปพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็น อย่างดี และจะเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here