นายกเมืองพัทยา สั่งจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนเปิดประเทศ

6

ตามที่เมืองพัทยาได้เตรียมการในการรองรับการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงการณ์ โดยเมืองพัทยาได้บริหารจัดการเรื่องการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน รวมทั้งเตรียมระบบฐานข้อมูลมาตรการด้านการท่องเที่ยวหรือ SOP เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ และวางแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวไปจนถึงปีใหม่นั้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้รองนายกเมืองพัทยา 3 คน คือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ เมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มบุคคลเร่ร่อนและขอทาน ตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ เพื่อทำการจัดระเบียบพื้นที่สร้างภาพลักษณืที่ดีของเมืองท่องเที่ยวในการเปิดประเทศที่จะถึงเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ พบว่ายังมีบุคคลเร่ร่อนและขอทานยังใช้พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและหากิน ถึงแม้ว่าสำนักพัฒนาสังคมฯ เมืองพัทยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันส่งกลับภูมิลำเนาไปเป็นจำนวนมากแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังพบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เดินทางกลับมายังเมืองพัทยาอีกครั้ง เนื่องด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พอจะหากินได้ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒานสังคมฯ เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่พูดคุยรายละเอียด พร้อมทั้งจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ก่อนจะแนวแนวทางจัดระเบียบอย่างจริงจังต่อไป  

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here