นายกเมืองพัทยาเปิดงานโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 13

3

ที่ เวทีหลัก หน้าธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานเดินกิน ถิ่นนาเกลือ ครั้งที่ 13 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา

 นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายมานะ มาประคำ ประธานวัฒนะธรรม เมืองพัทยา สำนักงานพัทยา / สมาชิกสภาเมืองพัทยา / ประธานชุมชน/สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

นายสนธยา คุณปลื้ม กล่าวเปิดงาน ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือที่ทุกท่านเรียกกันติดปากว่า “งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พฤศจิกายนนับจนถึงปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว นับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว และแรงสนับสนุนจากพี่น้อประชาชนที่อยู่ ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง และสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมีความโดดเด่น นำมาสร้าง

มูลค่า โดยเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งเป็นการนำศักยภาพเชิงบวกมาพัฒนาต่อยอด ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน มีความคิดเห็นเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ที่จะพัฒนาพื้นที่ถิ่นเกิดของตนเองให้มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ก่อเกิดขึ้นมาเป็นงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ที่เป็นที่รู้จักดังเช่นทุกวันนี้ และผมเชื่อมั่นว่าหากทุกท่านตระหนักและเห็นความสำคัญในจุดเด่นพื้นที่ของตนเอง และมีความคิดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้การจัดงานในลักษณะนี้ เมืองพัทยายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน ซึ่งแน่นอนว่าจากจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวดังกล่าว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในการจัดงานครั้งนี้ ได้เป็นจำนวนมาก

ในนามของเมืองพัทยา ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีที่ช่วยสนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย มาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ที่เกิดขึ้นในวันนี้บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเปิดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 13 ไปพร้อมกัน ที่นาเกลือเดินกินถิ่นนาเกลือ

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here