นายกเมืองปากช่อง เร่งลอกท่อระบายน้ำพร้อมรับมือพายุฝน ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ

7

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องสั่งการให้กองช่างสุขาภิบาล และกองช่าง ดำเนินเร่งลอกท่อให้พร้อมรับมือพายุฝน พร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ

 เนื่องจากขยะและคราบไขมันต่างๆ ที่เต็มท่อระบายน้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร และตรอกซอยต่างๆ เพราะขยะและไขมันไปอุดตัน และกีดขวางการไหลของน้ำ

 ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน และกีดขวางทางน้ำ

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here