นายกเมืองปากช่อง ลุยสำรวจชุมชน รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน

31

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ชำรุดเสียหาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การติดขัดปัญหาการติดต่อราชการเทศบาลฯ การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ซึ่งมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาในส่วนที่ดำเนินการได้ทันที อาทิ การอุดตันของท่อระบายน้ำ การจัดเก็บขยะที่ตกค้าง การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น นอกจากนี้รับได้รับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อรวบรวมนำไปร่างเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง และจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here