นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4

.ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นชัย ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ์ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยวชน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่

นายดำรงเกียรติ์ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยวชน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรม ต้องขอขอบคุณทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here