นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย “ขอขอบคุณ” สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย แทนประชาชน ที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯ

3

ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในนาม ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย  ร่วมรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน ๘๐ กล่อง จาก สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเซีย (Thai-Asia Economic Exchange Trade Association) เพื่อมอบให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบริการด้านสาธารณสุขอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทางสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย แทนประชาชน ที่ได้รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน 80 กล่อง จาก สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเซีย (Thai-Asia Economic Exchange Trade Association) เพื่อมอบให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบริการด้านสาธารณสุขอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here