นายกฯเทศบาลแม่โจ้ นำทีมตรวจ “สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้” ก่อนเปิดถนนคนเดิน สัปดาห์แรก

3

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ได้เดินทางไปตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินสวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ บริเวณสวนสาธารณะร้องขี้ทูตเดิม บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ 6 ต.หนองหาร บนพื้นที่ 20 ไร่ โดยมีกิจกรรมทุกวันศุกร์ และเสาร์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน เริ่มสัปดาห์แรก วันที่ 4 – 5 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 – 20.30 น. มีนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล, นายเอกราช นิธิภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 10 คน โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางเมืองแม่โจ้ เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีหนองน้ำกว้าง 50 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 – 4 เมตร ซึ่งเป็นแก้มลิงมีน้ำตลอดปี จึงมีแผนพัฒนา ตั้งงบปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ, ลานออกกำลังกาย, ลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ, กีฬาทางน้ำ และเป็นปอดของเมือง พร้อมทั้งจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัฒนประเพณีท้องถิ่น อาทิ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) งานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

“ถนนคนเดินสวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ เปิดโอกาสให้ประชาชนนำผลผลิตทางการเกษตร แปรรูป หัตถกรรม เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่าย ซึ่งมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 19 ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมกว่า 100 ร้านค้า พร้อมเวทีการแสดง การแข่งขันเรือพาย ประกวดร้องเพลง พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งประดับฟ้าและน้ำพุให้สวยงาม ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานและรายได้สู่ชุมชน ระดับฐานราก ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาลด้วย” นายประหยัด กล่าว

นายวิรัช กล่าวว่า เทศบาลฯ ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อจัดตลาดนัดชุมชนแห่งใหม่ หลังประชาชนได้รับผลกระทบโควิดมา 2 ปีกว่าแล้ว ภายใต้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมอบรมอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีทางเลือกประกอบอาชีพด้วย

 ทางด้านนายเอกราช กล่าวว่า ระยะแรกได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินก่อน ระยะที่ 2 ของบอุดหนุนจากส่วนกลาง 9 ล้านบาท เพื่อทำลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับผู้ใช้บริการและกิจกรรมของเทศบาล พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทำถนนลาดยางโดยรอบ พร้อมขุดลอกหนองน้ำเพื่อ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ให้เป็นคลองสวยน้ำใสต่อไป./

ภาพ-ข่าว /นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เขียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here