นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมนายก TTAA พบผู้ว่าฯภูเก็ต หารือนำแนวทางภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ ไปพลิกวิกฤติท่องเที่ยวไทยทุกพื้นที่

5

ที่บริษัท พีเคซิตี้ทัวร์ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ  และกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 19 -22  ก.ย. 2564  ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมเดินทางไป  จ.ภูเก็ต  กับนายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ  นายกสมาคม TTAA ไทยบริการการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้เดินทาง  จำนวน 17 คน ประกอบไปด้วย  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ  อาทิ  นางนวลจันทร์  เพียรธรรม  อดีตนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเจ้าของบริษัทเอ็นซี ทัวร์  นางโสภา  สุนีย์สุขวัฒนา ปฏิคม สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว นายนิรุติ  เจริญประดิษฐ์ นางอัญชนา ราชคีรี และคณะ เพื่อร่วม “พลิกวิกฤตท่องเที่ยวไทย  ด้วยตลาดพรีเมี่ยม ฟื้นภูเก็ตสร้างสีสันแห่งความสุข” ซึ่งมีการจัดการประชุมโดยมี ททท. และ สสปน.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต ฯ ผู้ประกอบการสมาชิกภาคใต้  เข้าร่วม TTAA – B2Match : Virtual & Hybrid Event โดยมี  นายชัยพร  ศุภนิมิตวิเศษกุล นายทะเบียนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและประธานยุทธศาสตร์ไอที  เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ  และกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยต่อไปว่า  ไฮไลท์ของการเดินทางครั้งนี้คือ  ในวันที่ 20 ก.ย.64 คณะ 17 คนจาก TTAAได้เข้าพบปรึกษาหารือกับนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ภูเก็ต ที่ศาลากลาง  จ.ภูเก็ต  เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดประเทศ  ตามนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  โดยใช้ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์นำร่อง ซึ่ง ผวจ.ภูเก็ต  ได้เล่าให้คณะทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ภายหลังเปิดประเทศ  ซึ่งตนได้ฝาก ผวจ.ภูเก็ต  ถึงเรื่องการเดินทางเข้าภูเก็ต  ซึ่งคณะประสบปัญหาในคราวนี้คือ  นอกจากทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน  ยังต้องมีการตรวจ RT-PCR หรือตรวจ ATK ซึ่งผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชม.และเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจจำนวนมาก  เพราะต้องมีการรับรองจากโรงพยาบาลครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท  หรือหากตรวจ ATK ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 450 บาท ต้องมีสถานพยาบาลรับรอง  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาจากอเมริกามาที่ จ.ภูเก็ตพร้อมคณะ ได้บ่นว่า  พอลงเครื่องมาจากต่างประเทศก็ต้องเสียค่าตรวจต่าง ๆ สิ้นค่าใช้จ่ายไป 8,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกหลายรายการ  ไหนว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว  ทำไมยังไม่อำนวยความสะดวก  ทั้งที่มีใบฉีดวัคซีนและตรวจมาแล้ว

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  เปิดเผยต่อไปว่า ช่วงก่อนจะขึ้นเครื่องไป จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สายการบินที่ทำตั๋วก็ได้ตรวจใบฉีดวัคซีนแล้วให้ลง gophuket  และลงทะเบียน ศบค. ตอนเช็คอิน  แต่เมื่อลงจากเครื่องแล้วก็ยังตรวจอีกครั้งทำให้เสียเวลามาก ถ้าพวกเราพานักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากกว่านี้คงจะตกเครื่องกันหมด  เพราะหลายคนก็ทำการลงทะเบียนไม่ได้  เพราะตัวหนังสือก็เล็กมาก  ลงผิดก็ต้องย้อนกลับไปลงทะเบียนใหม่  อยากให้ช่วยหาวิธีที่สะดวกกว่านี้  ซึ่งท่าน ผวจ.ภูเก็ต แจ้งว่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นี้เคยมีการคุยกันมาก  บางปัญหาก็อาจจะแก้ได้ในระดับจังหวัด บางปัญหาก็ต้องรอแก้จากเบื้องบน  ซึ่งมี ศบค.เป็นผู้กำหนดมาตรการ  ส่วนเรื่องที่ต้องมีการตรวจแบบนี้  เพราะแม้ตรวจแล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อ  ทั้งที่มีใบตรวจ  ATK  มาให้ดู  ตอนนี้ทาง  จ.ภูเก็ต  เองก็ได้พยายามทำทุกวิถีทางในการติดตามผู้เดินทางในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แบบ  Smart check  โดยขอให้กระทรวงเข้ามาวางระบบติดตามคน ทำ  Big  Data เพราะยังต้องอยู่กับโควิด-19 อีกนาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทราบดังกล่าว  พวกตนจะสามารถนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้  สามารถทำศรีสะเกษแซนบ๊อก  โดยดูตัวอย่างจากภูเก็ตได้  ซึ่งหากมีการร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รวมด่านตรวจคนเข้าเมือง อสม. คณะ ศบค.โดยมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมในการวางมาตรการการรับนักท่องเที่ยวด้วย  เพื่อเตรียมการเปิดเมืองสร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไป  และชุมชนมีความยั่งยืนจากการประกอบอาชีพภาคบริการ  ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here