นายกอบจ.ปทุมธานี จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนลดความเครียดแก้ปัญหายาเสพติด

3

ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี , นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

สำหรับการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี ได้มีการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าสนามทั้งนักกีฬาผู้ชม อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดปทุมธานีมีสุขภาพกาย และใจที่ดี มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมสร้างและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับชุมชน ตำบล และอำเภอต่างๆ ให้มีพฤติกรรมที่ดี โดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพพลานามัย สร้างความสามัคคี มีคุณธรรม โดยมีการแบ่งการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. ฟุตบอล 11 คน ประเกทอาวุโส รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 22 ทีม , 2. ฟุตบอล 7 คน มี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 11 ทีม , รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 20 ทีม , รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 31 ทีม , ประเภทอาวุโส หญิง รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 5 ทีม , 3. เซปักตะกร้อ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 4 ทีม , รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 4 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) จำนวน 12 ทีม , 4. เปตอง รุ่นประชาชนทั่วไป , รุ่นอาวุโส , ประเภทเดี่ยว (ชาย/หญิง) , ประเภทคู่ (ชาย/หญิง) , และประเภททีม (ผสม) รวมจำนวน 223 ทีม โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 9,10,16,17,23,24 เมษายน 2565

ด้าน พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้าน จากสภาพความเป็นอยู่ และรูปแบบการใช้ชีวิต และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวัน มีความตรึงเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรมตามแบบแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติ ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอาชีพ ครั้งนี้ทาง อบจ.ปทุมธานีได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลบางกะดี หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงาน สจ.ทุกท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งต่อไปต้องจัดให้ดีกว่านี้อีก ผมต้องการให้กีฬาแยกลูกหลานของพวกเราออกมาจากยาเสพติดให้ได้ เพราะสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีข้อมูลจากตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการแพร่ระบาดที่รุนแรง จังหวัดปทุมธานีเป็นทางผ่านของยาเสพติด เป็นแหล่งพักยาเสพติด และที่สำคัญเป็นแหล่งที่แพร่ระบาด ผมได้ดูสถิติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว พบว่าการจับกุมยาเสพติดเริ่มเยอะขึ้น สิ่งที่เราทำได้คือการนำเอากีฬาเข้ามาช่วยก่อน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here