นายกพิพัฒน์” ทต.ร้องกวาง นำทีมบริหาร ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

1

ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรมและคณะผู้บริหาร ฯ ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนมี นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน เพื่อมาปรับปรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง

นายพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรม กล่าวว่า  ทาวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มี นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน เพื่อมาปรับปรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวางต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here