นางประหยัด จันทร์ทอง ได้รับรับรางวัล”แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ระดับประเทศ

16

นายวาสนา ระพือพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเพชร อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงนางประหยัด จันทร์ทอง ที่ได้รับรางวัล”แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ระดับประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ รางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ สู่หมู่บ้าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่านับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนทั้งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับนางประหยัด จันทร์ทอง อายุ 56 ปี ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมระดับระดับประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มีผู้เดินทางนำช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญมามอบเพื่อร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก พร้อมทั้งได้จัดชุดแสดง ของกลุ่มชมรม กลุ่มแม่บ้าน สร้างสีสันและความครึกครื้นให้กับทุกคนภายในงาน

นางประหยัด จันทร์ทองอายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริมอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่นการรับทำอาหารในพิธีต่างๆ ทำอาหารแปรรูปจำหน่าย จึงทำให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพต่างๆสามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ทั้งระดับมัธยมและระดับปริญญาตรีมีสามีคือนายสุทิน จันทร์ทองและบุตร 2 คน คือนางสาวปิ่นทิพย์ จันทร์ทองและเด็กหญิงธนัญชนก จันทร์ทอง นางประหยัด เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ขยันอดทน รับผิดชอบต่อครอบครัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม จนได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับอำเภอปี 2549 เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านอบจเป็นคณะกรรมการงานบุญงานกุศลต่างๆเป็นแกนนำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนา เป็นจิตอาสาพระราชทาน รับรางวัล อสม.ดีเด่นปี 2563 อสม.ดีเด่นสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี 2560 อาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาดีเด่นระดับตำบล ปี 2562 ร่วมบริจาคเงินถวายกฐินสภากาชาดไทยปี 2561 จำนวน 30,000 บาทและอื่นๆ

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภรรยาที่ดี เป็นแม่ที่ดีของลูกและชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวให้ช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ในชุมชนและต่างชุมชนต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เป็นผู้ร่วมสร้างครอบครัวเป็นสุขและสังคมเป็นสุขสืบมา…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง ราบงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here