นักเรียน และ ศิษย์เก่า รร.เตรียมอุดม ที่เขตปทุมวัน ประท้วงขับไล่ ผู้อำนวยการ รร.

57

กลุ่มนักเรียน คุณครู และ และศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้ประท้วงขับไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีขอเรียกร้อง ให้ยกเลิกคำสั่ง ที่ไม่ชอบธรรม ที่ลงนามก่อนเกษียณเพียงไม่กี่วัน โดยคณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า ต่างสงสัยในคำสั่งย้าย และแต่งตั้งครู ในหลายตำแหน่ง เป็นคำสั่งที่ออกโดยผิดหลักธรรมาภิบาล และทำลายวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสงบสุข กระบวนการทำงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง ประกอบกับรักษาไว้ ซึ่งความยุติธรรม และวัฒนธรรมองค์กร อันดีงามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here