นักเรียนแพร่ “แสนดีใจ” หลังได้รับโอกาสจาก”โครงการโลกสวยด้วยตาใส” ช่วยน้อง นร.รร.รัฐราษฏร์บำรุงและร.ร.วัดเหมืองค่าได้ตรวจคัดกรองสายตาฟรี

1

นายอนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่  เขต 1 เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและโรงเรียนวัดเหมืองค่าได้รับความอนุเคราะห์จาก “โครงการโลกสวยด้วยตาใส”  โดย ดร.นพดล ตันติพัฒนา ผู้อำนวยโครงการฯ พร้อมด้วยคุณเผด็จ เอมมะวัฒนะ และคุณวิภา ตันติพัฒนา ได้มาตรวจความปกติของสายตานักเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา  โดยมีเครื่องมีอตรวจสายตาแบบดิจิทัลอย่างละเอียด  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยหากพบความผิดปกติก็จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการแก้ปัญหาและรักษาตามความเหมาะสมต่อไป โรงเรียนจึงขอขอบคุณโครงการโลกสวยด้วยตาใสเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สำหรับ “โครงการโลกสวยด้วยตาใส”  เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่สายตาผิดปกติในเขตภาคเหนือ.นำโดย  ดร.นพดล  ตันติพัฒนา ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสายตา และคัดกรองนักเรียนที่มีความผิดปกติ เช่น สายตาสั้น  สายตาเอียง หรือโรคทางสายตาอื่นๆ  ได้ช่วยให้คำแนะนำในการรักษา ป้องกันด้านต่างๆ อีกทั้งได้ดำเนินการตัดแว่นตาให้กับเด็กๆ  ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติของนักเรียนให้มีการมองเห็นที่ดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคสายตาที่อาจส่งผล กระทบให้เกิดการสูญเสียสายตาในอนาคต และเพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตา และได้รับการดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  โดยโครงการฯ ดังกล่าวนี้ได้ให้การช่วยเหลือนักเรียน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลา กว่า 20 ปี แล้ว ทำให้เด็กที่ขาดโอกาสการเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้านสายตา ได้รับการตรวจคัดกรองและการช่วยเหลือจำนวนหลายหมื่นรายแล้ว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here