นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ศรีษะเกษ)

3

นายจรัมพร   โชติเสถียร    ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11  สมาชิก วตท.11 ซึ่งได้เดินทางมาประกอบพิธีปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยภัยแล้ง  มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ มอบรถเข็น จำนวน 3 คันและเครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่องให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  มอบพันธุ์พืช – ผัก จำนวน 500 ชุด  มอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและไม้กินได้ จำนวน 2,500 กล้า และประกอบพิธีเปิดงานก่อสร้างห้องน้ำวัดบ้านโนนจาน นายวัฒนา  วุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ขณะนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยเหลือประสบภัยแล้ง  โดยน้ำรถโมบายกรองน้ำสะอาด  กรองน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลวัดบ้านโนนจาน บรรจุใส่รถบรรทุกน้ำ จำนวน 26 คัน และบรรจุใส่แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ภาพ-ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here