นักวิชาการยะลา ชี้ เห็นด้วยมาตรการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนชายแดนใต้ ลดผู้ป่วย/ตาย

7

จากกรณีที่มีข้อความว่า “ทางจังหวัดยะลาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคน ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.64 ที่จะถึงนี้ หากชาวบ้านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้งดเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ (วัด มัสยิด โบสถ์) ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา และงดติดต่อทำธุรกรรมทุกประเภทกับทุกภาคส่วนราชการและห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับทุกธนาคาร ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ทันที ที่ว่าการอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีวันหยุดราชการ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนต่อวัน ตามที่ได้เคยรายงานไปแล้วนั้น

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวในเรื่องนี้ว่า ตอนก็มีวัคซีนเกือบทุกยี่ห้อที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเกือบทุกชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังเข้าใจผิดในเรื่องของวัคซีนอยู่ เพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐออกมา ตนเองคิดว่ามีความจำเป็นเป็นการบังคับทางอ้อม คือจำกัดสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้มุ่งที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก แต่ปลายทางจุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด สิ่งที่รัฐจะต้องทำคือดึงผู้ที่มีบทบาทกับสังคมออกมาคุยแทนที่ฝ่ายรัฐจะคุยอย่างเดียว เช่นในระดับหมู่บ้านดูปราทชาวบ้าน ผู้น้ำตามธรรมชาติ ทำความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้น ให้บุคคลเหล่านั้นไปทำความเข้าใจต่อ บางทีภาครัฐสื่อสารออกไป ประชาชนยังหวาดระแวงอยู่ ฉะนั้นต้องหากลุ่มนี้ให้เจอ ให้กลุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนของรัฐในการที่จะไปอธิบายประชาชนคนเหล่านั้นต่อไป

ทางด้าน นายรักชาติ สุวรรณ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประธานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จริงๆในมิติของการห้ามในช่วงของการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จ.ยะลา ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ในมิติของการห้ามก็เห็นควร สมควรที่จะมีมาตรการแบบนี้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะออกมาตรการแบบนี้เลยอยู่ที่กระบวนการ มีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ อีหม่ามประจำมัสยิด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นมีหมด คิดว่าขั้นตอนก่อนที่จะออกมาอย่างนี้ ควรต้องผ่านการพูดคุยกับทีมเหล่านี้ก่อน มาถึงในเรื่องของการห้าม ห้ามเหมือนคำสั่งจริงๆบ้านเรามีมิติของความรุนแรง ความขัดแย้งอยู่ พอมาเจอคำสั่งห้ามใช้คำสั่งห้าม มีความรู้สึกว่าถูกบังคับ

ภาพ-ข่าว อะหมัด_รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here