นักรบชุดดำพราน 35 ช่วยเกษตรกรรับซื้อมะม่วง อาร์ทูอีทู ส่งออกนอก แจกจ่ายกำลังพล หลังเจอโควิดราคาตก

7

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้นำมะม่วงพันธุ์ R2 E2 จำนวน 300 กิโลกรัม ไปมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อนำไปเพิ่มเติมเป็นเมนูอาหารเสริมพิเศษให้กับกำลังพล ได้รับประทานผลไม้ที่สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ได้ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาล้นตลาด และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ซึ่งผลผลิตมะม่วงดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้รับซื้อมาจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ราคามะม่วงตกต่ำไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 มุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ตามโครงการของกองทัพบก “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวสวนมะม่วงและกลุ่มเกษตรกรด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here