นอภ.เมืองยะลา วอนพี่น้อง ปฏิบัติตนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 แม้ ศบค.กลางจะมีมาตรการผ่อนปรน กำหนดพื้นที่ควบคุม

8

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากจังหวัดยะลา หลังจากที่ล่าสุด ศบค.กลางได้มีคำสั่งในการกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นคำสั่งที่จะเริ่มดำเนินการบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค.64 ซึ่งสาระสำคัญสำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา)นั้นประกอบด้วยการห้ามเข้า – ออกพื้นที่ และการกำหนดให้ร้านอาหาร-เครื่องดื่มสามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้

นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา กล่าวถึงมาตการที่มีคำสั่งจาก ศบค.กลางว่า จังหวัดยะลานั้น ทางคณะกรรมการควบคุมโรค ได้มีการกำหนดมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าจะลดลง ซึ่งการกำหนดมาตรการจาก คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดยะลา ทำให้ที่ผ่านมานั้น มีขั้นตอนในการดำเนินการที่ดีขึ้น และสะดวกขึ้น ส่วนในภาพรวมของจังหวัดยะลา ด่านตรวจในการควบคุมผู้ที่จะเดินทางเข้า – ออก จังหวัดยะลา ทั้งด่านในเขต อำเภอเมืองยะลา ด่าน อ.รามัน และด้านที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

 ได้มีการประสานความร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยพขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน งดการเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดยะลา โดยสิ้นเชิง ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องทำการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานประจำด่านตรวจ โดยนายอำเภอแต่ละพื้นที่จะต้องมีหนังสือเพื่อแสดงเหตุความจำเป็นในการเข้า – ออก ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดในมาตรการควบคุมก็มีความสอดคล้องกัน จึงอยากใหพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจกับคำสั่ง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานประจำด่านเข้า – ออก แต่อย่างไรก็อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านลดการเดินทาง เพื่อลดการพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here