นอภ.เบตงลุย ควงแขน อสม เดินเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

152

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย กลุ่ม อสม.ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง จ.ยะลา  นายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล  และนายชยุต เหมวิเชียร. ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ระดมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง  ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมแนะนำการลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่งถึง

 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา  นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ใน 5 ตำบล เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจกับประชาชนพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่กว่าร้อยละ 80  มีความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมในการรับบริการ เนื่องจากรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นลบ ก็ถือเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะต้องสร้างความเข้าใจต่อไป        นอกจากนี้ นางมุกดา  ยังอภัย ณ สงขลา  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย  อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ  ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว ที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19  ซึ่งการลงพื้นที่มาครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชาวบ้านพบว่า กลุ่มของผู้สูงอายุยังมีความกลัวเรื่องของผลกระทบ เพราะความเข้าใจในข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง จึงพยายามที่จะอธิบาย แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มของคนรุ่นใหม่จะมีความต้องในการรับบริการวัคซีนมาก เพราะเขาจะมีความคิดว่าเขามีสุขภาพที่แข็งแรง คงไม่น่าจะมีผลกระทบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตนก็ยังเชื่อว่าหากคนในหมู่บ้านฉีดกัน โดยส่วนใหญ่ก็จะทำให้คนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ข่าว  ธานินทร์  โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here