นอภ.สูงเม่น “ผนึกกำลัง” จัดเตรียมสถานที่ประเมินผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับอำเภอ

3

ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  นายศิวัช  ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วย นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ปลัดอำเภอสูงเม่น จ่าสิบเอกบุญยงค์ กองศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับการตรวจประเมินผล ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับอำเภอ ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอในพื่นที่จังหวัดมีผลดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here