นอภ.พบพระ นำส่วนราชการ จิตอาสาฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (จ.ตาก)

4

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ราชการซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาติดต่อราชการเพื่อใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนราชการในการรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมทั้งฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโรคโควิด19ที่ว่าการอำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here