นอภ.พบพระ ติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจากภัยแล้ง

4

นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ติดตามตรวจการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านมอเกอร์ยาง ม.9 ต.พบพระ 2.โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามโครงการที่กำหนดไว้  โดยมี น.ส.เสาวนีย์  กฤษณา เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ว่าการอำเภอพบ และ ผู้ใหญ่บ้านมอเกอร์ยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน มอเกอร์ยาง นางปริญญา ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลช่องแคบ เข้าร่วม ติดตามโครงการดังกล่าว นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตรวจ การขุดสระบ้านมอเกอร์ยาง ขุดสระน้ำขนาดใหญ่จำนวน 15 ไร่ การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดตาก เป็นการแก้ไขปัญหา ของรัฐบาล ในการ ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่อำเภอพบพระ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 19 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 24,173,600 บาท

ภาพ-ข่าว ชวลิต สจ.มอไซด์ จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here