นอภ. นครนายก คุมเข้มผู้มาติดต่อราชการ แนะวิธีล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิท 19

2

ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จ.นครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิท 19 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการพร้อมทั้งสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้กับข้าราชการในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อ  นายวิชัยเปิดเผยว่าทางอำเภอบ้านนาได้ใช้มาตรการการคควบคุมดูแลประชาชนที่มาติดต่อราชการที่อำเภออย่างเคร่งครัดโดยการให้ อส.คอยดูแลประชาชนและคอยบอกวิธีการตามขั้นตอนป้องกันเชื้อไวรัสโควิท 19 โดยให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกคนนั้นล้างมือจากนั้นเช็ดมือให้แห้ง และมาล้างเจลฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนติดต่อราชการ เมือเข้ามาถึงภายในทางอำเภอก็ได้จัดเก้าอี้ ซึ่งมีระยะห่าง 1 เมตร ให้กับประชาชน และรับเข้ามาไม่เกิน 15คน ถ้าเกินกว่านี้ก็จะให้ออกมานั่งรอข้างนอกแล้วค่อยเรียกเข้าไปทีละคน เพื่อไม่เกิดความแออัดและยังช่วยป้องกั่นเชื้อไวรัสโควิท 19 ได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here