นอภ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมชุดมวลชนศาสนา ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเน้นย้ำหลักการปฎิบัติศาสนกิจอย่างไรไม่ก่อให้เกิดการระบาดโรคโควิค 19

1

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นอ.ตะกั่วทุ่ง/หน.ศปก.อ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย รองประธาน.กอจ.พังงา สสอ.ตะกั่วทุ่ง และปลัดอำเภอ ชุดมวลชนศาสนาสัมพันธ์ ร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรื่องกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ งานขาว-ดำ และงานบุญต่างๆที่เกี่ยวข้องของศาสนาอิสลาม ให้กับอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ทุกมัสยิดในพื้นที่ ต.คลองเคียน ต ท่าอยู่ ต กระโสม ต กะไหลรวม 16 แห่ง รวมเมื่อวันที่ 18 ตค 64 ทั้งสิ้น 29 แห่ง  

โดยเน้นย้ำ มาตรการที่ต้องปฎิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคในกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้   งานพิธีทางศาสนางาน ขาว-ดำ, งานนิกะห์ (แต่งงาน) ให้ปฏิบัติเฉพาะขั้นตอนพิธีกรรมที่สำคัญและจำเป็นที่ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติได้ และให้ลดจำนวนผู้ประกอบพิธีกรรมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น /  ขอความร่วมมือแจ้งประชาชนต่างพื้นที่ งดหรือชลอ การเดินทางมาร่วมงานบุญต่างๆในพื้นที่/กรณีบุคคลต่างจังหวัด หรือมาจากต่างพื้นที่ที่เสี่ยง แต่จำเป็นต้องมาร่วมงานฯ ต้องแจ้งเจ้าภาพและ เจ้าภาพต้องทีหน้าที่แจ้ง จนท.ทราบก่อนเข้าร่วมงาน  และต้องปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัด เช่น ต้องเป็นผู้ได้รับวัคชีน หรือมีผลตรวจฯ และหากมาพักค้างคืนต้องกักตัว 14 วัน และต้องถือปฎิบัติตามธรรมเนียนหมู่บ้านที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติมในการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด/ เน้นย้ำเจ้าภาพงดการจัดเลี้ยงภายในงานทุกประเภท หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีเจ้าภาพตามประกาศคำสั่งจังหวัดอย่างเด็ดขาด / ให้ผู้เกี่ยวข้องในงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด / ในส่วนของการละหมาดให้งดเว้นการประกอบศาสนกิจที่มัสยิด ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 9/2564 จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 64 จากนั้นจะหารือพิจารณากำหนดแนวทางตามสถานการณ์และแนวทางที่ คกก อิสลามประจำจังหวัดและจุฬาราชมนตรีกำหนด /ขอให้ผู้นำศาสนาทุกมัสยิดร่วมกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ได้เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ 70% ขอประชากรในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้นำศาสนาอิสลามทุกมัสยิดจะนำแนวทางมาตรการที่กำหนดแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here