นศ.วพบ.แพร่ เกี่ยวข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 7

7

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันเกี่ยวข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 7 ในแปลงนาสาธิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ซึ่ง ซึ่งก็สืบเนื่องจากท่านผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางไปถวายความเคารพพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระบรมมหาราชวัง และได้รับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง

หลังจากนั้นท่านก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการจัดกิจกรรมปลูกข้าวมงคลจากเลข 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้ปลูกข้าวมงคลในวันมอบตัว เพื่อสื่อความหมายที่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาบ่มเพาะในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here