นฤมล รมช.แรงงาน TIFFA โลจิสติก

5

ป๋าแหงมช่วยชาวบ้าน ไม่ตกงาน-บุุคลากรด้านโลจิสติกส์ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน บอกโควิด-19 ธุรกิจอื่นไดรับผลกระทบ แต่ ขนส่ง/โลจิสติกส์ กระทบน้อยมาก สมาคมTIFFA-หน้าบาน ถือว่าได้ช่วยคนมีงานทำหลายพันคน งานอีกแขนงหนึ่ง ที่น่าสนใจมากครับ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here