นราธิวาส โยธาธิการและผังเมืองระดมเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบ้านเสียหายกันตกหล่นให้การช่วยเหลือ

3

นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่กองช่างจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดช่างจากกองทัพบก กองทัพเรือ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ช่างจากเครือข่ายอาสาฯ เพื่อประชุมแจกจ่ายงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ 6 โซน ที่บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟ ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ระเบิดเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ได้รับความเสียหาย จำนวน 649 หลัง โดยแยกเป็นได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 95 หลัง ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 103 หลัง และได้รับความเสียหายเล็กน้อย 451 หลัง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันซ่อมแซมจนแล้วเสร็จและชาวบ้านสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ จำนวน 302 หลัง ยังคงเหลือในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอีก 347 หลัง ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปประเมินความเสียหายตามความเป็นจริง เพื่อให้การช่วยเหลือที่เท่าเทียมกัน และเกรงว่าอาจจะมีการตกหล่นในการสำรวจ ที่จะส่งผลให้เจ้าของบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยที่ทางการไม่ได้เข้าไปในการช่วยเหลือ

 และหลังจากที่นายว่าศักดิ์ โยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเกรงจะสำรวจตกหล่นนั้น นายว่าศักดิ์ โยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส ได้ถือโอกาสตรวจสอบบ้านของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ในโซนไข่แดง และติดกับถนนสายหลักตากใบ สุไหงโก-ลก ได้เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส วันนี้ได้ลงมาตรวจเช็คในเรื่องของรายการก่อสร้างบ้าน ยังมีบางหลังบางรายการยังมีตกหล่นอยู่ วันนี้ได้จัดทีมของสำนักงานโยธาทีมจังหวัดรวมถึงหน่วยช่างที่เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในพื้นที่ทั้งหมด และเครือข่ายอาสาของสำนักจุฬาราชมนตรีได้ลงมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและคุยกัน และหาข้อสรุปดำเนินการในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของประชาชนได้รวดเร็วที่สุด และเข้าใช้อาคารได้เร็วที่สุด เพราะในที่ผ่านมาอาคารมีการสำรวจตกหล่นไม่ครบถ้วน สำหรับบ้านที่มีประกันภัยมีอยู่ประมาณ 20 กว่าหลังจาก 600 กว่าอาคาร ในส่วนนี้ถ้าวงเงินประกันที่ได้รับความเสียหายไม่เกินวงเงินประกัน ในส่วนนี้ทางจังหวัดได้พูดคุยกับทางประกับให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบ ในการซ่อมแซมถ้าหลังไหนมีวงเงินค่าเสียหายเกินทุนประกันที่ทำอยู่ ทางจังหวัดจะได้ระดมเงินจัดหาวัสดุหรือระดมช่างเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนนี้ ส่วนอาคารที่เสียหายทั้งหมด ณ ปัจจุบันอยู่ในจำนวน 95 หลัง จากการตรวจสอบวันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมหรือไม่กำลังตรวจเช็คอยู่ จะลงรายละเอียดให้ลึกที่สุดและรัดกุมที่สุดให้ถึงชาวบ้าน ส่วนอาคารที่เราจะประเมินในเบื้องต้นการก่อสร้างบ้านที่โยธาได้ออกแบบไว้อยู่ที่มูลค่า 9 แสนบาทขึ้นไปจนถึงล้านกว่าบาทเศษ ซึ่งมีอาคารขนาด 1 ชั้นครึ่ง 2 ชั้น เป็นอาคารที่ให้รูปแบบที่ให้เจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหายพิจารณาดูตามความเหมาะสม

 นอกจากนี้ในส่วนขอนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ได้ใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมูโนะ เพื่อมอบเงินค่าเช่าบ้านให้กับประชาชนที่บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง จากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด จำนวน 85 ราย ซึ่งเป็นเงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.สนับสนุนค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ในระหว่ารอการก่อสร้างบ้านที่พังเสียหายจนแล้วเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,530,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น                                     

ภาพ-ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here