นราธิวาส สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี ! การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “บูเก็ตตันหยง สามัคคี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 65

15

นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “บูเก็ตตันหยง สามัคคี” ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนบ้านเขาตันหยง พร้อมด้วยชาวบ้านและผู้นำชุมชน ณ สนามฟุตบอสชั่วคราวบ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งเล็งเห็นว่าการจัด กิจกรรมเพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้มีความรักในถิ่นกำเนิด

อีกทั้งในการเข้ากลุ่มก็จะใช้กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านอบายมุขและยาเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนบ้านเขาตันหยง พร้อมด้วยชาวบ้านและผู้นำชุมชนทุกหมู่เหล่า จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ “บูเก็ตตันหยง สามัคคี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 65  ในครั้งนี้

สำหรับ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นกลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน เด็กๆ และผู้นำชุมชนทุกหมู่เหล่า ในหมู่บ้านเขาตันหยง แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีแดง

นายฮัสบูลเลาะ อีซอ ประธานกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่บ้านเขาตางหยง กล่าวว่า เพื่อให้เด็ก เยาวชน และชาวบ้าน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบสานวิถีชาวบ้านสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ ความเสียสละ และความอดทน ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here