นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำ คุมเข้มด่านตากใบ สกัดกั้นการลักลอบการกระทำผิดกฏหมายทุกรูปแบบในช่วงเทศกาลลอยกระทง และส่งท้ายปี

0

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อลาดตระเวนทางน้ำ ด้วยเรือตรวจการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำตากใบ สำรวจความเรียบร้อยในภาพรวมตลอดเส้นทางตามแนวลำน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยเฉพาะจุดช่องทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยด้านจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย โดยเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ยาวไปจนถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่ใกล้มาถึง อาจมีการฉวยโอกาสกระทำผิดกฎหมายในหลายรูปแบบ เช่นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฏหมายต่างๆ เข้ามาในช่วงเทศกาลหวังจำหน่ายในช่วงเทศกาลดังกล่าว หรือแม้กระทั่งอาวุธ วัตถุประกอบต่าง ๆก็ตาม ถึงแม้ในยามปกติทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเฝ้าระวังเข้มงวดอยู่แล้วก็ตาม ให้ยังคง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดพิเศษยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาล วันสำคัญต่างๆ เป็นไปตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา

 โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 (ร้อย.ปชด.ที่ 4) โดยชุดป้องกันชายแดน เป็นหน่วยกำลังที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในบริเวณชายแดนไทย -มาเลเซีย ด้วยการจัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดตะเข็บชายแดน อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดน  ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานพร้อมตรวจเยี่ยมการงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม CCTV (กล้องวงจรปิด) และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 (ร้อย.ปชด.ที่ 4) และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารมาเลเซีย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลพื้นที่ชายแดนร่วมกัน ระหว่างไทย และมาเลเซีย

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here