นราธิวาส ราชทัณฑ์ปันสุข คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขัง

1

ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Quick Win 100 วัน ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส  พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราษชนะครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส มีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 4 หน่วยบริการ ดังนี้ คัดกรองมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ในผู้ต้องขังชายได้หญิง คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิง โดยมีกลุ่มผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับบริการ จำนวน 370 ราย  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการสาธารณสุขในเรือนจำและเกิดการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุขก่อให้เกิดการดูแลผู้ต้องขังได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

การจัดมหกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ต้องขังในจังหวัดนราธิวาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพพื้นที่จำนวน 4 หน่วย กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ต้องขังชาย จำนวน 200 คน  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวน 202 คน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังหญิง จำนวน 370 คน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิง จำนวน 370 คน รวมทั้งสิ้น 1,142 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการป้องกันควบคุมโรคที่จำเป็นรวดเร็วขึ้น และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้ Quick win เด่น ใน 100 วัน ของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงเตรียมการรองรับการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและยาเสพติด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายตามประเด็น Quick win ในประเด็นการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ดำเนินการจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ เพื่อคืนคนดีสู่งสังคม

ภาพ-ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here