นราธิวาส ผบ.ฉก.ทพ.48 ร่วมกับส่วนราชการ และ ปชช. ในพื้นที่ จัดกิจกรรมดำนาลงแขก พหุวัฒนธรรม

5

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 โดย พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง และผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และมวลชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดำนาลงแขก พหุวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ แปลงนาของนายมะนาเซ เปาะเยาะ หมู่ที่7 บ้านลูโบ๊ะเย๊าะ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาน และได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีของไทย และสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการจัดบนวิถี New Normal ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆยังได้มอบพันธุ์กล้าให้ชาวนาไทยพุทธ นำไปขยายปลูกในแปลงนาของตนต่อไป ซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี แม้จะต่างศาสนา ต่างภาษาแต่ยังคงมีหัวใจเดียวกัน ยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา เป็นการสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะตลอดทั้งกิจกรรม

ประเพณีลงแขกดำนา แท้จริงแล้ว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งประเพณีลงแขกดำนา แต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านแล้ว แต่ละพื้นที่อาจมีการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ หรือการจัดเตรียมข้าวปลา-อาหาร และอาหารคาวหวาน เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วยลงแขกดำนา เมื่อลงแขกเสร็จ ก็มักจะเวียนกันไปช่วยลงแขกในแปลงนาอื่นของเพื่อนบ้าน จนสิ้นสุดของฤดูการทำนาในช่วงนั้นๆ  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here