นราธิวาส จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

4

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนายอับดูลอาซิ.ดอเล๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนังกาหยี และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะครูนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน     สำหรับกิจกรรมมีการสาธิต และแนะนำวิธีการ ใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง การฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และ การทาสี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ ในการอบรมครั้งนี้ 

 ได้มีชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด และระดับภาคทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชมรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน แต่อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นเกือบทุกวัน ไม่เฉพาะแต่โรงานเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในชิงป้องกันให้กับบุคลากร และเยาวชน ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยอันเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จนี้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชารัฐอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย สู่โรงเรียน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส มอบประกาศนียบัตร จากการประกวดสถานประกอบการดีเด่น โรงเรียน และโรงงานให้กับ บุคลากร ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจ และนำไปพัฒนางานทางด้านความปลอดภัย ต่อไป

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here