นราธิวาสสั่งห้าม ปชช.เดินทางเข้า ออกข้ามเขตพื้นที่ เพื่อสกัดไวรัสโควิดระบาด

2

นายเอกรัตน์ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่ง เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดนราธิวาสของบุคคล โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคระบาด เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีฐานความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพ-ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here