นราธิวาสจัดประเพณีชักพระประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

2

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีชักพระประจำปี 2562 โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับวัดและชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมลากเรือพระมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีลากพระ หรือชักพระ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ และเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่กระทำกันหลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน กล่าวคือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานไว้บนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมกันสักการะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเทศกาลออกพรรษา สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีขบวนเรือพระจากวัดต่างๆ จำนวน 8 วัด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าร่วม ประกอบด้วย วัดบางนรา วัดประชาภิรมย์ วัดลำภู วัดพนาสณฑ์ วัดโคกเคียน วัดบ้านทุ่งกง สำนักสงฆ์นิคมเขมาราม และวัดกำแพง ที่เคลื่อนขบวนมาร่วมพิธี เพื่อประกวดเรือพระและให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ วัด และชุมชนต่างๆ ร่วมกันจัดงาน ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเรือพระ พิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระไปตามเส้นทางที่กำหนด จากนั้นมีการแข่งขันโยนต้มลงตะกร้า การแข่งขันขูดมะพร้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากคณะกลองยาวและนางรำของขบวนเรือพสำหรับการลากพระ หรือลากเรือพระออกจากวัดจะเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกันถือเชือกขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องมือสำหรับลากเรือพระ ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามด้วยต้นไผ่ ต้นกล้วย มีการตีตะโพน และกังสดาล รวมทั้งลั่นระฆังไปตลอดทาง และมีการแจกจ่ายขนมออกพรรษา คือ ขนมต้ม และขนมลูกเห็ด ซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองที่ใช้ในประเพณีนี้ ซึ่งผู้ที่ร่วมลากพระจะได้รับอานิสงส์บุญในช่วงออกพรรษาเป็นอย่างมาก ส่วนด้านการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจัดกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย    

 ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here