นมแข็งกำลังโต (นมอัดเม็ด) สระแก้ว ? คำรณค้นความจริง

0

รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับนมอัดเม็ดของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สระแก้ว
เขานำน้ำนมดิบมาแปรรูป แต่ประสิทธิภาพและคุณค่าทางโภชนาการจะลดลงหรือไม่

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 15.50 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here