นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม…นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด…นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข

4

นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอประจันตคาม (คปสอ.ประจันตคาม) เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีนายพงศธร สร้อยคีรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจันตคาม นายไกรสร มิ่งไทยสงค์ สาธารณสุขอำเภอประจันตคาม และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอประจันตคาม เข้ารับการนิเทศฯ

 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอศรีมหาโพธิ ( คปสอ.ศรีมหาโพธิ) โดยมี นายสิริเกียรติ เตชะมนูญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ นายสมหมาย ปราณี สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ  และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ เข้ารับการนิเทศฯ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยยึดหลักการสนองในโครงการพระราชดำริ เป็นภารกิจแรก ติดตามผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว ๓ คน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. ใช้สาธารณสุขสร้างชาติ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย สุขภาพดีวิถีใหม่ เดินหน้าประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด – ๑๙ รองรับการเปิดประเทศ  ระบบบริการก้าวหน้า ๓๐ บาท / ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ ดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่

ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาต่อไป

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here