นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

5

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ในยามที่ราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้นายสุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย  ประชาชนชาวปราจีนบุรี ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยาราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งนี้

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here