นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ตรวจแนะนำมาตรการ Covid Free Stop แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย ในสถานีบริการน้ำมัน รับแผนเปิดประเทศ

7

นายสุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี และบุคคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ร่วมออกติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ  Covid Free Setting 

ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.หนองชะอม ปราจีนบุรี และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.แยก นเรศวร ปราจีนบุรี โดยตรวจแนะนำ Setting สำคัญในสถานีบริการน้ำมันทั้งสองแห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้า ห้องน้ำ และบริเวณของสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งพบว่ามีความพร้อมตามมาตรการเป็นอย่างดี และพนักงานของสถานีบริการน้ำมันได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 แล้วเกือบ 100 จึงได้ให้คำแนะนำตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here