นพ.สสจ.ปทุมธานี เผย ยังไม่มีการฉีดวัคซีนไขว้ เตรียมเพิ่มรพ.สนาม

0

นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการฉีดวัคฉีดให้ประชาชนทั่วไปแล้วกว่า 240,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ ฉีดไปแล้ว 170,000 คน เป้าหมายต้องได้น้อยที่สุด 80 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีศูนย์ฉีดทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 23 แห่ง ภาพรวมของการฉีดมีการดำเนินการไปด้วยดีตามแผน ประชาชนส่วนใหญ่ของปทุมธานีส่วนใหญ่รับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นหลักอยู่แล้ว บางส่วนรับการฉีดซิโนแวค ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดเข็มสองไปแล้ว ส่วนบางส่วนที่ได้รับการฉีดไปแล้ว 1 เข็ม เบื้องต้นต้องดำเนินการตามใบนัดเดิมไปก่อน

นพ.สสจ.ปทุมธานี เผย ยังไม่มีการฉีดวัคซีนไขว้ เตรียมเพิ่มรพ.สนาม อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ส่วนในช่วงการนัดหมายครั้งหน้าอาจจะพิจารณาตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข แต่เราต้องให้ประชาชนรับทราบครั้งหน้าก่อนว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนสลับชนิดตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเบื้อนต้นก่อน และที่สำคัญคือแพทย์ต้องวินิจฉัยในการฉีดวัคซีนต้องดูว่า ประชาชนที่รับการฉีดมีประเด็นที่สามารถดำเนินการตามที่เราต้องทำหรือไม่  

นพ.สสจ.ปทุมธานี เผย ยังไม่มีการฉีดวัคซีนไขว้ เตรียมเพิ่มรพ.สนาม อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ในส่วนของโรงพยาบาลภายในจังหวัดปทุมธานีนั้นเราได้เปิดหลายจุดมาก หลักการของเราผู้ที่ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียว คือพบว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ พยาบาลให้กักตัวที่บ้าน Home Isolation ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นระยะ รวมถึงมีการเอ๊กซเรย์ในเบื้องต้น ถือว่าเป็นข้อตกลงของเรา หากผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง เริ่มมีอาการ ให้เข้าโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลสนามที่ โรงยิม มทร. 2.โรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โรงพยาบาลสนามตลาดสี่มุมเมือง 4.โรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 5.โรงพยาบาลสนามที่ตลาดไท นอกจากนี้ยังดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 1.โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองท่าโขลง ประมาณ 300-400 เตียง และ 2.โรงพยาบาลสนามที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ประมาณ 200 เตียง นอกจากนี้ที่เรามีการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เริ่มมีบางที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว ส่วนในโรงพยาบาลเราจะให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักจริงๆ เพื่อให้จำนวนเตียงเพียงพอ เราพยายามจัดกลุ่มสีให้ชัดเจนมาที่สุดเพื่อระบาดเตียงให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนัดได้ดูแลภายในโรงพยาบาลต่อไป.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here