นนทบุรี รมช.ศึกษา ตัดทุเรียนสวนดัง ส่งเสริมอนุรักษ์พันธ์ทุเรียนเพื่อเกษตรกร

4

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนนนท์ และตัดทุเรียน ณ. สวนทุเรียนนนท์ยายละมัย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์  อัยการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1  พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี พร้อม เกษตรจังหวัดนนทบุรี กศน.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยมี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ดำเนินงานและประสานงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการปลูกทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่า “ราชินีผลไม้”   

ทั้งนี้สวนทุเรียนนนท์ยายละมัยเป็นสวนที่อยู่ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทุเรียนนนท์อย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเครือข่ายอำเภอเมืองนนทบุรี ภายใต้โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร สวนทุเรียนนนท์ยายละมัยแห่งนี้ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีพการปลูกทุเรียนที่ใช้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านรุ่นพ่อรุ่นแม่มาช้านานในการปลูกและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดีรักษาพันธุ์ทุเรียนประจำเมืองนนทบุรี ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุด

ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here