นนทบุรี พระพยอมเผยค่าไฟแพงไม่เกี่ยวกับหลักอริยสัจ 4 ตามที่นายกประยุทธ์พูด

7

ผู้สื่อข่าวได้เดินทาง ไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ถึงกรณี ดังกล่าวโดยทางพระพยอม กล่าวว่า อริยสัจ 4 คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 4 เรื่อง เรื่องทุกข์ เหตุของทุกข์ การดับทุกข์ และข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับ เพิ่งได้ยินนายกพูดแสดงว่ากำลังจะรู้ทุกข์และเห็นทุกข์ ค่าไฟขึ้นมันจะเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ได้ยังไง เหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้ค่าไฟขึ้นแพง บางคนมีความพร้อมก็ไม่ทุกข์ บางคนก็ทุกข์ ทุกคนมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตอยู่ ยุคข้าวยากหมากแพงหลายยุคหลายสมัยก็ผ่านมา ไฟฟ้าแพง ประปาแพง มันเป็นองจำเป็นในชีวิต เราก็ต้องใช้ประหยัดนิดนึงมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และเตรียมหารายได้เพิ่ม ใช้ยังไงให้ไฟมีมูลค่าเพิ่มให้กับเรา ที่วัดจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ 120,000 บาท ถ้าค่าไฟขึ้นคงจ่าย 150,000 บาท เราก็ใช้ไฟมาแปรรูปแช่ของไม่ให้มันเน่า เอามูลค่าของไฟมาเพิ่มรายได้ก็จะใช้ไฟไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าใช้ไฟดูทีวีใช้เล่นไปก็ไม่มีมูลค่าตีกลับ

 ใครใช้ไฟแล้วมีกำไรเพิ่มก็ไม่ทุกข์ ลดส่วนเกินก็อาจจะอยู่กับค่าไฟแพงได้ ถ้าคนใช้ไฟไม่มากเขาก็จะเก็บน้อยลง คนใช้ไฟเยอะส่วนใหญ่เขาไม่ทุกข์เพราะเขานำไปหากำไร ที่ทุกข์ก็คือไม่อยากให้แพง หาเงินจ่ายไม่ได้ ทำให้ตัวอื่นขาดแคลน ถ้าเสียบไฟและได้เงินเข้ามาคุณก็จะไม่ทุกข์ เพราะมันคือสิ่งจำเป็นถ้าไม่มีก็ทำอะไรลำบาก บางทีเดินไปบิณฑบาทเห็นคนเปิดไฟทิ้งเยอะแยะเลย ลองคิดหาทางออกให้ชีวิต ข้อปฏิบัติในการช่วยในยุคค่าไฟแพง เช่น การใช้โซล่าเซลล์ สมองมนุษย์มีการคิดแก้ปัญหาอัตโนมัติ ขอให้ฉลาดและอยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ เมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้ายังอยู่กันได้ เดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องใช้ไฟเลยเพิ่มรายจ่าย เราไม่ลดรายจ่าย ไม่เพิ่มรายได้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here