นนทบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตาม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

8

ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 103 คน  โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระเถรานุเถระร่วมพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here