นนทบุรี จัดงาน “รวมน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566

0

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบทรัพย์และสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมบริจาคในงาน “รวมน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566 เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เดือดร้อน และผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ได้กล่าวว่าฯ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันยังมีราษฎร ผู้ยากไร้ในพื้นที่บางส่วนที่ยังจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมกันบริจาค สิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพย์หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมใจนำมาบริจาคนั้น จะได้นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณกุศลต่อไป

นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ได้กล่าวว่าฯ สำหรับงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนจัดอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับบริการให้แก่ผู้ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนนทบุรีในวันนี้

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here