นทท.และพุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ร่วม “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เฉลิมฉลองรวมพลคนปีขาล” อย่างคึกคัก

4

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ได้จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งเป็นงานบุญที่อย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัด เนื่องจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ  เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธาตุ 1,000  ปี และนี้ปีขาลได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง จ.แพร่โดยการนำของพระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ทั้ง  8 อำเภอได้ร่วมกันจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565 รวมพลคนปีขาล สืบสานตำนานพระธาตุช่อแฮ  

ในงานมีขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุ (เครื่องกังสดาล สุ่มหมาก สุ่มพลู หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ดอกไม้เงิน ดอกไม้คำ และน้ำผึ้ง) ขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุ 12 ราศี ตามด้วยขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ 5 เชือก ดังนี้  ช้างเชือกที่ 1 นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนางวันทนา พ่วงบางโพ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  ช้างเชือกที่ 2 นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ช้างเชือกที่ 3 พันเอกจักรชัย สำเภา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12   ช้างเชือกที่ 4 พันตำรวจเอกสิทธิชัย  ไกรแสง  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  ช้างเชือกที่ 5 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามด้วย ขบวนเครื่องสักการะและของดีอำเภอเมืองแพร่ นำโดย นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ขบวนเทศบาลเมืองแพร่ ขบวนเทศบาลตำบลช่อแฮ ขบวนปฐมตำนานขุนลั๊วะอ้ายก้อมวันทากราบน้อม บูชาพุทธองค์ และขบวนตุงชัย ที่ยาวที่สุดในโลก และคณะฟ้อนกลองอืด โดยคณะแม่ครูสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจแพร่ ฟ้อนไหว้สาองค์พระธาตุช่อแฮ ของนักเรียน ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่

และเมื่อเวลา 16.30 น.พิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราราชการจ.แพร่ โดยมีสิบเอกหญิงกรวรรณ สุมมาตย์ วัฒนธรรมจ.แพร่ กล่าวรายงาน จากนั้นประธานได้คล้องมาลัยดอกดาวเรืองสักการะเสือครูบา และพระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ชักตุงชัยขึ้นถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเครื่องสักการะแบบโบราณล้านนาพื้นเมือง โดยผู้ว่าราชการจ.แพร่และคณะ  และประเคนผ้าห่มพระธาตุและแผ่นทองจังโกแด่องค์พระธาตุช่อแฮ พร้อมการแสดงตีกลองจา และฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่ โดย นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จะมีไปถึงวันที่ 17 มี.ค.65 และมีขบวนแห่แต่ละแต่ละวัน ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กำหนดจัดแบ่งการเดินขบวนออกเป็น 5 วัน แบบ Social Distancing ลดการสัมผัสใกล้ชิด และเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคในแต่ละวัน ผู้ร่วมเดินขบวนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เช่น วันที่ 12 มี.ค. ขบวนแห่ อ.ลอง วันที่ 13 มี.ค.ขบวนแห่ อ.หนองม่วงไข่และอ.วังชิ้น วันที่ 14 มี.ค. ขบวนแห่อ.สองและอ.ร้องกวาง วันที่ 15 มี.ค.ขบวนแห่ อ.สูงเม่นและอ.เด่นชัย ซึ่งสามารถติดตามรับชมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่านการ Live สดผ่าน Facebook : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และสมาคมคนแพร่ โดยรูปแบบขบวนในแต่ละวันนั้นดำเนินการภายใต้แนวคิดประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน พร้อมนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดงานด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here