นครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์“ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

33

นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีของโรงเรียนที่ประสงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีระบบพี่น้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดต่างๆ และได้ดำเนินการแข่งขัน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะสี ได้แก่ คณะจันทรา (สีเหลือง) คณะสุริยัน (สีแดง)  คณะธราดล (สีเขียว)  คณะนภาลัย (สีม่วง) และคณะชลธารา (สีฟ้า)  มีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ร่วมในงานครั้งนี้ 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here