นครสวรรค์ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว จัดงานเทศกาลตรุษจีน แจกทุนการศึกษา

128

 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว จัดงานเทศกาลตรุษจีน แจกทุนการศึกษาและมอบอังเปาให้นักเรียนและครู โรงเรียนจงซันฯ โดยมีนายชัยรัตน์ ทรัพย์วรณิช ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิการกุศลตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และ นางพรทิพย์ ชัยศิริรัตน์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจงซันฯ กล่าวรายงานวันตรุษจีน สำหรับวันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สุดของชาวจีน เพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ดังนั้น ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีนตามวันทางจันทรคติถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปี และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจงซันฯได้จัดให้มีกิจกรรมวันตรุษจีน  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันตรุษจีน

2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลวันตรุษจีนของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีน

3.เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของจีนและสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของกิจกรรมวันตรุษจีนได้

การจัดงานในครั้งนี้ ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ได้มีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษต่างๆ ด้วยอาหารมงคล ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศักราชใหม่

ในปีนี้วันตรุษจีนภายในงานที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้มีการแสดงสิงโตทอง การแสดงรำจีน รำไทย การพูดทำนองเสนาะ ร้องเพลงจีน การเขียน การวาดภาพด้วยพู่กันจีน และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่เรียนดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเนื่องจากสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง SMART PROGRAM และ ห้อง TOP TEN จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งมอบอังเปาให้กับครูและนักเรียนทุกคน และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิการกุศลตาคลี ซึ่งอยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิการกุศลตาคลี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here