นครสวรรค์ โรงเรียนจงซันฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

8

โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จากวัดตาคลี จำนวน 9 รูป เดินรับบิณฑบาตจากผู้ปกครองนักเรียน และคุณครู เสร็จพิธีตักบาตรแล้ว ต่อจากนั้น ทางโรงเรียนจงซันฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่อาคารมูลนิธิการกุศลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี นายวรากร ศรีภพ ประธานมูลนิธิการกุศลตาคลี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางพรทิพย์ ชัยศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผู้ปกครองเด็ก และนักเรียน พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กได้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

-เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมและผู้ใหญ่ใจดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติด

ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้มอบ เงินบริจาค อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของขวัญ และของรางวัล มากมายให้กับเด็กทุกคน ซึ่งเด็ก เยาวชน คือกำลังสำคัญของชาติที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไป…

ภาพข่าว/ สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here