(นครสวรรค์) ทหารช่างเปิดค่ายเปิด พร้อมรับทหารใหม่ด้วยความอบอุ่น

5

พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพล ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ และรับทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 เข้าหน่วย โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับญาติทหารใหม่ ได้แก่ เยี่ยมชมกรรมวิธีรับทหารใหม่ พบปะชี้แจงกับญาติ  เยี่ยมชมห้องออกกำลังกายของหน่วย เยี่ยมชมโรงนอน ห้องน้ำ โรงเลี้ยงประกอบอาหารของหน่วย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย (ฟาร์มแกะทหารทหารช่าง) นอกจากนั้นยังแนะนำยุทโธปกรณ์ของหน่วย (รถวางสะพาน) ที่ใช้ในการรบและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ญาติทหารใหม่คลายความกังวลใจที่ลูกหลานเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาที่ดีต่อกองทัพ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพ-ข่าว ปชส กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here