นครสวรรค์ ชาวบ้านไทยพวนตำบลลาดทิพรส ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้า

18

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลลาดทิพรส และชาวไทยพวนตำบลลาดทิพรส  ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้า  บริเวณวัดลาดทิพยรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้าซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานให้คงอยู่กับชาวตำบลลาดทิพยรส ต่อไป   เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยพวนในตำบลลาดทิพรสไว้    เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตำบลลาดทิพรสเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป   เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปและในพื้นที่มีความสนใจและเข้าใจความสำคัญของการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้า    เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่  ตามประเพณีนั้นในวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ในครอบครัวชาวไทยพวนจะช่วยกันทำข้าวปุ้น(ขนมจีน) ข้าวหลาม ข้าวจี่ เพื่อนำไปเซ่นไหว้ผีฟ้ามีการสร้างปะรำสำหรับทำพิธี ในตอนเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็น ผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะประกอบพิธีบายศรีอัญเชิญเทพยดา (ผีฟ้า) มารับเครื่องสังเวยและมีการละเล่นพื้นบ้าน รุ่งขึ้นวันกำฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ชาวไทยพวนทุกหลังคาเรือนพร้อมใจกันนำอาหาร คาวหวานข้าวจี่ ข้าวหลาม ไปร่วมทำบุญที่วัด 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here