นครราชสีมา – โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองประชุมคณะกรรมการชลประทานเขื่อนลำตะคอง เพื่อบริหารจัดการน้ำห้วงฤดูฝน

6

 ที่ ห้องประชุม 119 ปี กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา  นาย ชรินทร์  ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการชลประทานเขื่อนลำตะคอง หรือ เจเอ็มซี   เพื่อวางแผนการปล่อยน้ำทำนาปี ประจำปี 2565 ให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ชลประทาน โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำตะคอง จาก  5 อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอสีคิ้ว-สูงเนิน-ขามทะเลสอ-เฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอเมืองนครราชสีมา และ พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติให้เขื่อนลำตะคองปล่อยน้ำออกจากเขื่อนให้เกษตรกร ฤดูทำนาปี ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกนาข้าว  118,050 ไร่ – พืชผักที่เป็นพืชไร่และไม้ผล 1,066 ไร่  นอกจากนั้นยังมี บ่อปลา 399 ไร่ 

ซึ่งการใช้น้ำแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ตามความต้องการใช้น้ำ รวมทั้งสิ้น 153 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่เดือนนี้จนถึง ตุลาคม 2565  ประกอบด้วย ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ใช้ในการผลิตน้ำ ประปา 81 แห่ง และ รักษาระบบนิเวศเดือนละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร – สำรองน้ำไว้สำหรับน้ำช่วงต้นฤดูแล้ง 103 ล้านลูกบาศก์เมตร และ ใช้ในการอุตสาหกรรม  27  แห่ง  สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำกักเก็บ  191 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.81 ของความจุอ่าง 314  ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาพ/ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here